Escrima Concepts

05006B09-29E2-41E3-9F40-2B9C5F405905

Escrima on alunperin Filippiiniläinen kamppailulaji. Sen erona moniin muihin kamppailulajeihin on, että harjoittelussa käytetään alusta alkaen aseita (rottinkinen keppi). Aseiden käyttö aseettoman kamppailun rinnalla kehittää nopeasti ketteryyttä, koordinaatiota ja refleksejä.

Escrima Concepts on helposti lähestyttävä kamppailu -ja itsepuolustuslaji, koska se rakentuu samojen konseptien ympärille niin aseellisena kuin aseettomana. Väkivaltatilanteissa aseet (puukko, astalot) ovat yleistyneet ja ymmärrys niiden toiminnasta voi osoittautua todella hyödylliseksi. Escrima Concepts sopii kaikille 16 -vuotta täyttäneille miehille ja naisille.

Harjoitukset voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Mitä Escrima Concepts on?

Escrima concepts perustuu yksinkertaisiin, testattuihin, realistisiin ja suoraviivaisiin menetelmiin. Näitä menetelmiä käytetään harjoittelussa ja erilaisissa stressitilanteissa, jotka valmistavat mahdollisiin tosielämän uhkatilanteisiin turvallisella mutta realistisella tavalla. Opetuksessa käytetään progressiivista opetusjärjestelmää, jossa teoria, käytäntö ja strategia kulkevat käsi kädessä. Näin varmistetaan, että oppilaat ymmärtävät kuinka keho ja ase(et) toimivat yhdessä. Lajin konseptit (concepts) opetetaan, selitetään ja yhdistetään teoriaan, käytäntöön sekä strategiaan, näin kaikki voivat kasvaa ja kehittyä lajin parissa.

escrima concepts eskrima kamppailulaji itsepuolustus aselaji puukkotekniikat

Tasapaino (Balance)

Ilman tasapainoa suurin osa tekniikoista ei toimi. 

Fokus (Focus)

Kyky lukea tilannetta. On vaikea huomioida vaaraa, jos et ole tietoinen vaarasta. Et voi olla loistava kamppailija tai puolustaa itseäsi, jos et huomaa vaaraa.

Nopeus, ajoitus ja etäisyys (Speed, timing, distance)

Kuinka nopeasti kahden ihmisen tai heidän aseidensa välinen etäisyys kurotaan umpeen ja kuka väistää tai tekee aloitteen? Jos et osaa kuroa välimatkaa, lukea kuinka nopeasti hyökkäys tulee tai ajoittaa kontaktihetkeä – joudut vaikeuksiin ja taistelet voittamisen sijaan.

Voima (Power)

Kyky hallita omaa ja tietyn aseen voimaa. Ei ole järkevää käyttää voimaa, jos sitä ei osata hallita.

Siirtovaikutus (Transition)

Kyky käyttää erilaisia aseita ja aseettomia konsepteja/harjoittelua/tekniikoita erilaisissa tilanteissa. Osataanko käyttää tehokkaasti erilaisia aseita, jos harjoitellaan vain yhdenlaisella aseella? Onko aikaa opetella tuhansia tekniikoita erilaisilla aseilla lyhyessä ajassa? Aseilla ei ehkä ole haluttua vaikutusta, jos ei ymmärretä kehon -ja aseiden mekaniikkaa.

Opetusjärjestelmä (Syllabus)

Pystyäkseen toimimaan vapaasti konseptien (concepts) avulla, täytyy olla valmis kaiken analysointiin. Tämän vuoksi tarvitaan opetusjärjestelmä, jonka avulla edetä.

Teoria (Theory)

Escrima Concepts järjestelmä tulee osata sekä teoriassa että käytännössä. Tällöin tiedetään mitä konsepteja, tekniikoita ja harjoitteita käyttää eri ihmisille. Teorian tulee mukautua yksinkertaiseen, nopeaan ja välittömään käyttöön. Teoria on kuitenkin paljon yksityiskohtaisempaa, kun järjestelmässä edetään.

Strategia (Strategy)

Strategian avulla yhdistetään kaikki harjoittelu, teoria, konseptit, opetusjärjestelmä, kokemukset ja kyvyt. Tarkoituksena on saada etulyöntiasema ja toimia taitavammin kuin vastustaja sekä aseellisena että aseettomana.

“Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.” – Sun TzuThe Art of War

Escrima Conceptsissa asiat opetetaan loogisessa järjestyksessä realistisesti ja turvallisesti. Tämän seurauksena organisaatio on tuottanut vuosien ajan laadukkaita ohjaajia ja harjoittelijoita ympäri Euroopan. Lupaudumme opettamaan kaiken, emmekä koskaan salaa tietoa oppilailta, ei salaisuuksia, vain kovaa työtä, hauskanpitoa ja omistautumista, tästä Escrima Conceptsissa on kyse.

Escrima Conceptsia on opetettu niin poliiseille, turvallisuusalan ammattilaisille, opiskelijoille kuin itsepuolustuksen ammattilaisille ympäri maailman.