Opetussuunnitelma

A8F22006-DB41-40F6-8B64-CF24E20225F5

Escriman opetussuunnitelma koostuu yhdeksästä (9) oppilastasosta ja viidestä (5) teknikkotasosta (mustan vyön tasot), joista viimeinen on GM (grand master) taso. Opetusjärjestelmän avulla kehittyminen on progressiivista vaatimustason noustessa lajissa edettäessä. Opetusjärjestelmää on kehitetty koko ajan. Siitä on karsittu oppimista hidastavia harjoitteita ja se on pyritty rakentamaan ajatellen harjoittelijan mahdollisimman tehokasta ja nopeaa edistymistä. Hyvällä opetusjärjestelmällä aktiivinen harjoittelija omaksuu kaikki oppilastasot 4-6 vuodessa. Seuraavassa tiivistetty läpileikkaus tasoista:

OPPILASTASOT (student levels)

1. OPPILASTASO (basic student level 1)

 • Harjoittelu pääasiassa yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Perusliikkuminen, lyönnit.
 • Boksin perusteet.
 • Puolustautuminen aseellista ja aseetonta hyökkäystä vastaan.
 • Yksinkertainen sparri aseettomana ja yhdellä kepillä.

2. OPPILASTASO (basic student level 2)

 • Harjoittelu pääasiassa yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Osittainen figure 8 kahdella kepillä.
 • Puolustautuminen yhtä keppiä vastaan (kaikki hyökkäykset).
 • Aseeton puolustautuminen (perus) erilaisia aseettomia ja aseellisia hyökkäyksiä vastaan.
 • Perusdisarmit eli aseista riisuminen (yksi keppi).
 • Liikkumisen kehittäminen.
 • Yksinkertainen sparri aseettomana ja yhdellä kepillä.

3. OPPILASTASO (basic student level 3)

 • Harjoittelu pääasiassa yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Harjoittelu kahta keppiä vastaan (koko boksi).
 • Liikkumisen syventäminen. Vahva boksi liikuttaessa mihin suuntaan tahansa.
 • Ajoituksen kehittäminen.
 • Eri etäisyyksillä (short, medium, long) toimimisen kehittäminen.
 • Crashing in.
 • Aseeton ja yhden kepin sparridrillit.

4. OPPILASTASO (intermediate student level 1)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä ja kahdella kepillä.
 • Aggressiivinen boksi.
 • Energian ja vauhdin lisääminen yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Kontrollit, lukot, disarmit ja alasviennit yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Aseettoman harjoittelun kehittäminen.
 • Kahden kepin perusteiden aloittaminen (roof block).
 • Aseeton ja yhden kepin sparridrillit.

5. OPPILASTASO (intermediate student level 2)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä ja kahdella kepillä.
 • Erilaiset tavat puolustaa #1 lyöntiä vastaan.
 • Kahden kepin boksi kaikkia yhden tai kahden kepin hyökkäyksiä vastaan.
 • Passing, jamming, pulling, pushing, crashing in ideat yhdellä kepillä ja aseettomana.
 • Nopeat vastahyökkäykset ja torjunnat.
 • Long & short range strategies (strategian aloitus).
 • Figure 8 kaavan/patterin tuhoaminen, erilaiset figure 8 kaavat.
 • Aseeton ja yhden kepin sparridrillit. Kahden kepin sparraamisen perusteet.

6. OPPILASTASO (intermediate student level 3)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä ja kahdella kepillä.
 • Eri kulmista tulevat #5 hyökkäykset (pistot).
 • Kahden kepin drillit.
 • Energian siirto liikkeellä.
 • Splitting power.
 • Strategian jatko 5.oppilastasosta.
 • Rolling perusteet.
 • Aseeton, yhden -ja kahden kepin sparridrillit.

7. OPPILASTASO (advanced student level 1)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä -ja kahdella kepillä sekä tonfalla.
 • Tonfa kaikki otteet, strategia, puolustautuminen, hyökkääminen, kehomekaniikka.
 • Kova energia kontrollilla tehtynä.
 • Kontrollit, disarmit, take downit painetestataan kovalla energialla.
 • Strategia.
 • Passing, jamming, pulling, pushing, crashing in kovalla energialla ja eri aseyhdistelmillä.
 • Aseeton, tonfa, yhden -ja kahden kepin sparridrillit.
  • Voi aloittaa myös kirves tekniikoiden opettelun (side syllabus).

8. OPPILASTASO (advanced student level 2)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä kepillä, kahdella kepillä, kepillä ja puukolla, puukolla ja kahdella puukolla.
 • Teräaseharjoittelu.
 • Kehomekaniikka, rakenne, strategia ylläolevilla välineillä.
 • Strategian syventäminen, toisen lukeminen, ”ansojen” asettaminen kamppailussa.
 • Kova mutta kontrolloitu energia.
 • Aseeton, yhden -ja kahden kepin sparridrillit. Keppi -ja puukko sekä teräase sparridrillit.

9. OPPILASTASO (advanced student level 3)

 • Harjoittelu aseettomana, yhdellä kepillä, kahdella kepillä, kepillä ja puukolla, puukolla, kahdella puukolla, tonfalla, palmstickillä.
 • Korkean energian taso.
 • Painetestaus, pakotetaan tekemään virheitä ja pyritään korjaamaan virheet.
 • Recovery from mistakes.
 • Eri ympäristöissä harjoittelu yhtä tai useampaa vastustajaa vastaan (istuen, käytävät, oviaukot, portaat jne.).
 • Harjoittelu useampaa vastustajaa vastaan eri aseyhdistelmillä.
 • Aseeton, Palmstick, yhden -ja kahden kepin sparridrillit. Keppi -ja puukko sekä teräase sparridrillit.

TEKNIKKOTASOT (technician levels) (1-5) 

Näillä tasoilla harjoitellaan kaikilla oppilastason välineillä sekä mm. sauvalla, macheteilla ja syvennetään Palmstick harjoittelua. Strategia ja ymmärryksen kehittäminen on olennaista näillä tasoilla.